ANGOB Algemene Nederlandse Geheel-Onthouders Bond
Boerin met juk met melkemmers op de schouders
Efteling Abonnementhouders 2004 EPP 29
Efteling Abonnementhouders 2004 EPP 29 (2)
Flevomelk Coöperatie van melkveehouders Almere
Flevomelk coöperatie van melkveehouders Flevoland
Twee oldtimers( geel-zwart)gegeven aan de deelnemers en stand houders van een jaarlijks terugkerend evenement in Luik ( Belgie )