ANGOB Algemene Nederlandse Geheel-Onthouders Bond
Boerin met juk met melkemmers op de schouders
Efteling Abonnementhouders 2004
Flevomelk Coöperatie van melkveehouders Almere
Flevomelk coöperatie van melkveehouders Flevoland
Twee oldtimers( geel-zwart)gegeven aan de deelnemers en stand houders van een jaarlijks terugkerend evenement in Luik ( Belgie )