Abrahamdag 50 jarige dag Oosterhout
Abrahamdag Oosterhout 50 jarige bijeenkomst
Ay-Ay Hoek van Holland ( gemeente Rotterdam) badplaats tentoonstellling 100 jarige Nieuwe Waterweg,opening door burgemeester G.E. van Walsum waterstaat
Rotterdam Porter munt 650-jarige bestaan Herdenkingsmunt
Rotterdam Porter munt 650-jarige bestaan Herdenkingsmunt (2)