Amsterdam Het rijksmuseum Nederlandse kunst en geschiedenis (2)