vergroten
Mitsubishi Lancer 1600 GSR rallyauto champion 1973-1977
Mitsubishi Lancer 1600 GSR rallyauto champion 1973-1977