ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
Les Aînés Ruraux ouderenvereniging Frankrijk
Stichting de Opbouw verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd, Utrecht, rood- goudkleurig
Stichting de Opbouw verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd, Utrecht, rood