Groningen Verbindingskanaal met oude boten in het water
Groningen Verbindingskanaal met oude boten in het water (2)
Groningen Verbindingskanaal Noord-Willemskanaal eemskanaal
Groningen Verbindingskanaal Oude brug over de Eems
Groningen Verbindingskanaal Oude brug over de Eems (2)
Kraag embleem verbindingsdienst Franse leger
KRO schoolradio wij verbinden u, door
Opening Velsertunnel 1957 oeververbinding onder het Noordzee
SVD Societas Verbi Divini(Missionarissen van Steyl) Aufrika ,gezelschap van het Goddelijke Woord
SVD Societas Verbi Divini(Missionarissen van Steyl)Amerika blauw
SVD Societas Verbi Divini(Missionarissen van Steyl)Amerika
SVD Societas Verbi Divini(Missionarissen van Steyl)Australië,gezelschap van het Goddelijke Woord
SVD Societas Verbi Divini(Missionarissen van Steyl)Azië oranje groen
SVD Societas Verbi Divini(Missionarissen van Steyl)Azië rood zwart
SVD Societas Verbi Divini(Missionarissen van Steyl)Azië
Verbindingsschool van de Koninklijke Marine.