's-Gravenhage , Hooge weg naar Scheveningen met Monument (2)